Tag Archives: tuyển sinh đại học

Tính Khả Thi Khi Sáp Nhập Kỳ Thi Trung Học Phổ Thông Với Tuyển Sinh Đại Học

nhung-bat-cap-trong-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia

Trong những năm trở lại đây có rất nhiều sự thay đổi trong cách thi cũng như cách tính điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như kỳ thi đại học. Và việc kết hợp hai kỳ thi lại thành một làm giảm áp lực đến cho học sinh đã mang […]