Tại sao không được quay nén hoặc chụp hình lén người khác?

Mỗi người đều có cuộc sống riêng và không ai muốn bị bất kỳ người nào soi mói hay quấy rối cuộc sống của bản thân. Và đời sống riêng tư của mỗi cá nhân luôn được pháp luật bảo vệ, điều này được thể hiện rõ qua hiến pháp năm 2013, luật dân sự 2015 và luật hình sự năm 2015. Nên việc quay lén và chụp hình nén được coi là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt.

quay-len-chup-anh-len-la-vi-pham-phap-luat

Quay lén – chụp ảnh lén là vi phạm pháp luật

Mỗi cá nhân đều không muốn hình ảnh của mình bị mang đi khi chưa được mình cho phép đặc biệt là mạng xã hội, nơi với những bình luận khiếm nhã trong mỗi bức hình của mình khi bị đăng lên. Và những hình ảnh hay video quay lén nhạy cảm sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh dự, nhân phẩm của người trong bức hình hay video đó.

Những quy định và điều luật trong việc cấm quay lén và chụp hình lén

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh là một trong những quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ và cụ thể hóa tại Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

  • Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
  • Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

  • Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;
  • Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

quay-phim-va-chup-anh-ma-khong-duoc-cho-phep-la-vi-pham-quyen-bi-mat-ca-nhan
Chụp ảnh khi chưa được người bị chụp cho phép là vi phạm quyền riêng tư cá nhân

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Từ những quy định trên của pháp luật nếu bạn chụp ảnh lén và quay nén hình ảnh người khác với mục đích trái pháp luật thì bạn có thể bị phạt. Và nghiêm trọng hơn thế nếu bạn sử dụng hình đó vào những mục đích không tốt thì bạn có thể bị chủ nhân những bức ảnh đó kiện và bạn cũng có thể bị ra tòa và chịu trách nhiệm với những hành vi mình gây ra.


⚡ Đọc thêm bài viết bổ ích khác: < Xem Ngay >

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *